Om oss

Vår affärsidé är att skonsamt behandla fasader och helt eliminera påväxt, för
att hjälpa våra kunder från onödiga och dyra reparationskostnader.

LM Fasadvård håller din fasad fri från påväxt och därmed förlänger vi livslängden på din
fasad och du slipper dyra reparationskostnader. Dessutom ger en ren och vårdad fasad ett
finare intryck av ditt hem. Vilket ofta är minst lika viktigt.

Påväxt av alger, lavar och ibland mossa på fasaden är ett problem som kan kännas litet och
oskyldigt. Det är däremot ett stort och vanligt förekommande problem som kan bli mycket
kostsamt.

Varför blir en ovårdad fasad en dyr kostnad?

En ovårdad fasad med påväxt och smuts sliter ut fasadmaterialet snabbare än vad som är
fallet för rena och behandlade fasader.

När dessa skadar fasaden finns hög risk för fuktintrång och skador på ditt hem. Vilket leder
till dyra kostnader. Det vill vi hjälpa till med att förhindra!

LM Fasadvård strävar efter att så skonsamt som möjlig behandla fasader från påväxt och få
dem rena från mossa, lager och lavar.

Vår enkla målsättning är att kunna erbjuda alla fastighetsägare i Sverige fasadvård enligt
affärsidén: prisvärd och garanterat pålitlig fasadvård för längre livslängd.

Vårt löfte är att det ska vara enkelt och tryggt att anlita oss

Förbehandling av fasaden ingår alltid och vi städar upp efter oss och tar med oss skräpet.
Vår garanti är att hela fasaden behandlas och all påväxt upphör.

Vi finns här för att hjälpa dig